NK Sprint Stadsweide, olv MINOR [18/06/2017]
class number of runners number of controls class number of runners number of controls class number of runners number of controls
D21 1 15 H-12 1 11 H45 4 15
H21 6 20 D-10 1 11 D50 4 11
H-18 1 15 H-10 1 11 H50 4 15
D-16 1 15 D35 3 15 D55 4 11
H-16 1 15 H35 4 20 H55 8 15
D-14 2 11 D40 3 15 H70 1 11
H-14 2 11 H40 3 15  
D-12 1 11 D45 2 15