blackforest3days, long-distance, Gundelfinger Turnerschaft 1976 e.V. [02/05/2015]
class number of runners number of controls class number of runners number of controls class number of runners number of controls
DE 37 26 H16-JLVK 48 14 H 50- 82 18
HE 63 31 D -14 20 15 D 55- 37 11
H 21- AL 51 26 D14-JLVK 44 15 H 55- 63 15
H 21- AK 43 18 H -14 21 15 D 60- 27 12
H 21- B 12 19 H14-JLVK 47 15 H 60- 36 15
D20-JLVK 20 20 D -12 10 11 D 65- 15 12
H -20 7 27 D12-JLVK 33 11 H 65- 37 12
H20-JLVK 36 27 H -12 18 11 D 70- 11 10
D 19- AL 40 17 H12-JLVK 45 11 H 70- 26 12
D 19- AK 41 15 D -10 15 9 D 75- 4 10
D 19- B 12 15 H -10 24 9 H 75- 11 12
D -18 7 14 D 35- 19 14 H 80- 2 12
D18-JLVK 27 14 H 35- 22 25 Open Middle 27 14
H -18 13 17 D 40- 35 14 Nordic Walking 2 12
H18-JLVK 43 17 H 40- 34 23 Open Long 5 14
D -16 12 11 D 45- 53 14 Open Short 31 12
D16-JLVK 39 11 H 45- 61 17  
H -16 18 14 D 50- 51 12