Stigsökarträffen, nationell publiktävling för Götalandsmästerskapen, Stigsökarna [17/08/2014]
class number of runners number of controls class number of runners number of controls class number of runners number of controls
D21E 10 15 H12K 1 9 H65 7 9
H21E 15 13 D10 3 11 D70 2 8
D20E 7 14 H10 5 11 H70 7 9
D18E 3 12 D40 4 12 D80 1 10
H18E 8 16 H40 10 14 H80 2 8
D21 4 13 D45 8 10 U1 2 9
H21 4 17 H45 8 15 U2 4 11
D16 3 12 D50 7 10 ÖM3 11 12
H16 4 12 H50 12 12 ÖM5 14 10
D14 8 10 D55 10 9 ÖM7 11 8
H14 8 10 H55 13 10 ÖM8 10 9
H14K 2 11 D60 4 8 ÖM9 10 12
D12 5 11 H60 11 10  
H12 9 11 D65 2 8