Sprint 2 - 7e Hoc 2012-2013 Steenwijk, HOC'93 [16/06/2013]
class number of runners number of controls class number of runners number of controls class number of runners number of controls
H-Senioren (r1) 11 11 D-Veteranen A/B (r3) 9 8 M-Aspiranten (r4) 1 8
D-Senioren (r2) 4 8 D-Veteranen C+ (r3) 3 8 D-Beginners (r4) 2 8
H-Veteranen A/B (r2) 10 8 D-Junioren B/C (r3) 1 8 H-Beginners (r4) 1 8
H-Junioren B (r2) 1 8 H-Veteranen C+ (r3) 5 8