Sprinthelgen, dag2, parstafett, OK Orion [09/06/2013]
class number of runners number of controls class number of runners number of controls class number of runners number of controls
D21, hela sträckor 6 3 D16, hela sträckor 9 3 HD12, hela sträckor 17 3
D21, gemensamma kontroller 6 27 D16, gemensamma kontroller 9 25 HD12, gemensamma kontroller 17 33
D21 1 gemensamma kontroller 6 7 D16 1 gemensamma kontroller 8 7 HD12 1 gemensamma kontroller 17 11
D21 1-2 AA 4 14 D16 1-2 AA 4 11 HD12 1-2 AA 9 15
D21 1-2 AB 2 14 D16 1-2 AB 4 11 HD12 1-2 AB 8 15
D21 1-2 BA 2 14 D16 1-2 BA 4 11 HD12 1-2 BA 8 15
D21 1-2 BB 4 14 D16 1-2 BB 4 11 HD12 1-2 BB 9 15
D21 2 gemensamma kontroller 6 7 D16 2 gemensamma kontroller 8 7 HD12 2 gemensamma kontroller 17 11
D21 3 gemensamma kontroller 6 5 D16 3 gemensamma kontroller 9 4 HD12 3 gemensamma kontroller 17 4
D21 3-4 AA 3 11 D16 3-4 AA 4 9 HD12 3-4 AA 9 9
D21 3-4 AB 3 11 D16 3-4 AB 5 9 HD12 3-4 AB 8 9
D21 3-4 BA 3 11 D16 3-4 BA 5 9 HD12 3-4 BA 8 9
D21 3-4 BB 3 11 D16 3-4 BB 4 9 HD12 3-4 BB 9 9
D21 4 gemensamma kontroller 6 5 D16 4 gemensamma kontroller 9 4 HD12 4 gemensamma kontroller 17 4
H21, hela sträckor 13 3 H16, hela sträckor 14 3 HD45, hela sträckor 13 3
H21, gemensamma kontroller 13 31 H16, gemensamma kontroller 14 27 HD45, gemensamma kontroller 13 27
H21 1 gemensamma kontroller 13 7 H16 1 gemensamma kontroller 14 8 HD45 1 gemensamma kontroller 13 8
H21 1-2 AA 8 13 H16 1-2 AA 7 13 HD45 1-2 AA 7 12
H21 1-2 AB 4 13 H16 1-2 AB 7 13 HD45 1-2 AB 6 12
H21 1-2 BA 5 13 H16 1-2 BA 7 13 HD45 1-2 BA 6 12
H21 1-2 BB 8 13 H16 1-2 BB 7 13 HD45 1-2 BB 7 12
H21 2 gemensamma kontroller 12 7 H16 2 gemensamma kontroller 14 8 HD45 2 gemensamma kontroller 13 8
H21 3 gemensamma kontroller 12 7 H16 3 gemensamma kontroller 14 4 HD45 3 gemensamma kontroller 13 4
H21 3-4 AA 6 12 H16 3-4 AA 7 9 HD45 3-4 AA 6 10
H21 3-4 AB 6 12 H16 3-4 AB 7 9 HD45 3-4 AB 7 10
H21 3-4 BA 6 12 H16 3-4 BA 6 9 HD45 3-4 BA 7 10
H21 3-4 BB 6 12 H16 3-4 BB 7 9 HD45 3-4 BB 6 10
H21 4 gemensamma kontroller 12 7 H16 4 gemensamma kontroller 13 4 HD45 4 gemensamma kontroller 13 4