Öppet Kretsmästerskap, SV kretsen, Ringsjö OK [27/06/2012]
class number of runners number of controls class number of runners number of controls class number of runners number of controls
D21 4 14 H35 6 14 D75 1 8
H21 6 15 D45 5 10 ÖM1 3 9
D16 1 10 H45 4 14 ÖM3 4 9
H12 2 9 D55 2 9 ÖM5 5 9
D10 1 9 H55 9 12 ÖM8 11 12
H10 1 9 D65 3 8 ÖM9 4 15
D35 1 12 H65 13 10