KretsOringen Tibro Hagen Hjo, Etapp 3, Tibro OK [27/06/2012]
class number of runners number of controls class number of runners number of controls class number of runners number of controls
D21 8 9 H12 2 7 D60 1 8
H21 5 11 D10 1 7 H60 2 9
D16 2 8 H10 2 7 H70 2 8
H16 3 8 D40 6 9 Dam Motion 2 9
D14 2 9 H40 4 11 Herr Motion 3 9
H14 2 9 D50 5 9  
D12 2 7 H50 5 9