Hedmarken Sprint Cup 2012 løp 2, Ringsaker OK [30/04/2012]
class number of runners number of controls class number of runners number of controls class number of runners number of controls
D rekrutt 4 11 D 11-12 6 20 D 60- 2 19
H rekrutt 7 11 H 11-12 4 19 H 60- 8 19
D 17- 6 19 D 40- 6 19 D 70- 1 19
H 17- 9 19 H 40- 8 19 H 70- 1 19
D 13-16 6 19 D 50- 5 19  
H 13-16 13 20 H 50- 12 19