Irish Relay Championships 2010, NWOC [25/04/2010]
class number of runners number of controls class number of runners number of controls class number of runners number of controls
Course A 24 18 Course F 4 16 Course K 3 13
Course B 15 18 Course G 14 17 Course L 8 9
Course C 14 18 Course H 22 14 Course M 5 10
Course D 17 17 Course I 20 12 Course N 5 10
Course E 4 17 Course J 10 12