Auburn SC SkiO Day 6 2010, BAOC [06/02/2010]
class number of runners number of controls class number of runners number of controls class number of runners number of controls
M21+B 7 27 FOpenW 1 7 GOpenG 1 16
M21B 1 0 GOpenW 4 7 MOpenR 2 22
M21+B 2 27 FOpenO 3 12 FAmzB 1 27
M40+R 7 22 MOpenO 2 12 8 1 48
M65+G 1 16 GOpenO 1 12 F-21+R 3 22
M75+O 2 12 GOpenO 1 12 F40+G 3 16
MOpenW 2 7 MOpenG 1 16 F55+O 2 12