Hjælp til startsiden

På WinSplits Onlines startside vises de stævner som findes i databasen. Her vælger du det stævne du vil se stræktider fra. Siden består af to dele. Under sidehovedet findes en liste med de stævner som matcher søgevilkårerne, som i sin tur angives i det nederste felt.

Stævnelisten

Stævnelisten indeholder dato, navn, arrangør, land og antal klasser på de stævner som matcher søgevilkårerne. Listen kan sorteres efter en af disse kolonner ved at klikke på tilsvarende kolonneoverskrift. Den overskrift som listen er sorteret efter vises med gul baggrund i kolonneoverskriften. For at se stræktider fra et stævne klikker du på stævnets navn. Derefter vises en side hvor du vælger hvilken klasse du vil se stræktider for.

Søg efter stævner

Når du besøger siden første gang vises alle danske stævner fra den seneste måned som klassificeres som internationale, nationale (A-løb) eller kredsstævner (B-løb). Hvis du vil søge efter ældre stævner, eller stævner i andre lande, udfylder du de ønskede værdier i søgevilkårerne som beskrevet til højre for feltet.

<< Tilbage