Om WinSplits Online

WinSplits Online er en webbaseret informationstjeneste for visning af stræktider fra orienteringsstævner. Tjenesten drives af Mats Troeng i samarbejde med Orientering.dk. I dag anvender de fleste orienteringsstævner elektronisk stemplings- og tidtagningssystem, hvilket indebærer at løberne udover selve sluttiden også får adgang til stræktider mellem posterne. Det gør det muligt at lave udførlige analyser af konkurrencerne. WinSplits Online tilbyder stræktidslister som indeholder mere og tydeligere information end de stævneadministrative systemers lister. Desuden er WinSplits Online i dag Sveriges største alment tilgængelige digitale resultatarkiv med stræktider fra over 2000 svenske og udlandske stævner.

Forskellen mellen WinSplits Online og WinSplits

Hvad er WinSplits Online, og hvad er WinSplits? Findes der nogen forskel? Kortfattet kan man sige at WinSplits Online er en gratis internettjeneste for enklere stræktidsanalyse, mens WinSplits er et kommercialt program til Windows som giver store muligheder for en mere dybdegående stræktidsanalyse ved hjælp af tabeller, diagrammer og afspilningsfunktioner. I begge tilfælde ligger en og samme stræktidsdatabase til grund for analysen. Mere information om WinSplits findes på WinSplits hjemmeside.

Hvordan kommer nye stræktider ind i databasen?

Det er stævnearrangørens ansvar (men ikke skyldighed) at uploade stræktider til databasen. Uploadningen er enkel. Den gøres via en særskilt uploadhjemmeside og tager kun et par minutter. Det som kræves er en stræktidsfil fra det stævneadministrative system som bruges ved stævnet. I filgenereringsguiden findes mere information om hvordan man laver stræktidsfiler til upload i de mest almindelige stævneadministrative systemer. Man plejer at sige at information er friskvarer, og dette gælder i aller højeste grad her. Planlæg derfor at uploade stræktider så snart som muligt efter afsluttet stævne! Efter gennemført upload får arrangørerne en link til en side med stævnets uploadede stræktider. Denne link kan siden hen placeres på arrangørernes hjemmeside.

WinSplits Online og O-Service

I fremtiden kan man forestille sig, at alle danske stævners resultat uploades til en central database, hvilket kunne være O-Service. Ambitionen vil herefter være, at integrere dette system med WinSplits Online, hvilket ud fra arrangørernes synsvinkel indebærer at kun ét resultatupload skal foretages. Hvornår denne eventuelle løsning er sat i drift vides endnu ikke.

Hvad gør jeg hvis stræktiderne fra et stævne mangler?

Som nævnt ovenfor er det arrangørerne som har ansvar for upload af stræktiderne. Personerne bag WinSplits Online har inget ansvar for at opdatere databasen. Hvis stræktiderne lader vente på sig kan du tage kontakt med arrangørerne og tipse dem om denne tjeneste.

Er resultaterne i WinSplits Online officielle?

Nej. WinSplits Online kan ikke garantere at informationerne som vises er de officielle, men ambitionen er naturligvis at presentere så korrekte oplysninger som muligt.

Hvordan får jeg pæne udskrifter?

Det er svært at udskrive brede html-tabeller, som stræktidslisterne er upbygget af, på en pæn måde. Et tips kan være at ændre printerens udskriftsformat til liggende udskrift. I softwaren WinSplits findes store muligheder for at skræddersy udskrifter af stræktidslister.

Hvor er diagrammet?

Tidligere versioner af WinSplits Online tilbød enkle diagrammer over visse stræktidsdata. I denne version er diagrammerne fjernet. Årsagen til dette er at diagrammerne var resurcekrævende at generere, hvilket belastede WinSplits Onlines server unødigt hårdt. For den diagraminteresserede henvises til det kommercielle program WinSplits.

Historie

Den første version af det stræktidsanalyseprogram som senere blev til WinSplits blev udviklet af svenske Mats Troeng som et eksamensarbejde på orienteringsgymnasiet i Sandviken. Året var 1997. Året derefter færdiggjordes den første kommercielle version af programmet, og i maj 1999 så WinSplits Online dagens lys. Siden dengang er programmet og onlinetjenesten kommet i et antal nye versioner, hele tiden med Mats Troeng som programudvikler. Winsplits Online er oversat til dansk af Claus Bloch.

Spørgsmål og synspunkter

Spørgsmål og synspunkter til WinSplits Online modtages per e-post på adressen info@winsplits.se.